محمد حسین هاشمی

محمد حسین هاشمی

محمد حسین هاشمی

خاتم

رتبه تجربی در منطقه :898
تعداد آزمون :83
سابقه در کانون :7سال
میانگین تراز کانون :6494
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمد صادقى زاده
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي امام حسين

رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
898

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6494
میانگین تراز نیمسال اول :6740
میانگین تراز نیمسال دوم :6330


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/09/03 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :