سینا زارعی

سینا زارعی

سینا زارعی

دهگلان

رتبه انسانی در منطقه :294
تعداد آزمون :56
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6200
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : سينا رحيمى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه خوارزمى

رشته قبولی:آموزش تاريخ - بومي کردستان,پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج
294

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5014
میانگین تراز آزمون عادی :6200
میانگین تراز نیمسال اول :6191
میانگین تراز نیمسال دوم :6204


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :