محمد مرادی

محمد مرادی

محمد مرادی

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :723
تعداد آزمون :17
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6215
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : على حجتى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
723

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6215
میانگین تراز نیمسال اول :5868
میانگین تراز نیمسال دوم :6457


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :