سهیل حسینی

سهیل حسینی

سهیل حسینی

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :299
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6427
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : على حجتى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
299

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6427
میانگین تراز نیمسال اول :6159
میانگین تراز نیمسال دوم :6584


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :