خدیجه آقائی

خدیجه آقائی

خدیجه آقائی

رودسر

رتبه انسانی در منطقه :545
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6654
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : اعظم عابدينى ليمنجوب
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه دولتي رضازاده

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي گيلان,پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري
545

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6070
میانگین تراز آزمون عادی :6654
میانگین تراز نیمسال اول :6387
میانگین تراز نیمسال دوم :6810


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :