احمدرضا سبزواری

احمدرضا سبزواری

احمدرضا سبزواری

شهرضا

رتبه ریاضی در منطقه :418
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :7056
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سيدمحمدرضا ميرنيام
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي سروش

رشته قبولی:مهندسي شيمي,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
418

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5792
میانگین تراز آزمون عادی :7056
میانگین تراز نیمسال اول :6756
میانگین تراز نیمسال دوم :7231


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :