پویا پارسا

پویا پارسا

پویا پارسا

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :405
تعداد آزمون :28
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6748
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : حسن تقوى مقدم
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:علوم کامپيوتر,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
405

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6748
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :6748


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/01/07 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :