مهین ایزی

مهین ایزی

مهین ایزی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :550
تعداد آزمون :17
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5577
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه دولتي حضرت مريم (س)

رشته قبولی:علوم تربيتي,دانشگاه فردوسي - مشهد
550

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 4965
میانگین تراز آزمون عادی :5577
میانگین تراز نیمسال اول :5481
میانگین تراز نیمسال دوم :5644


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :