بهنام حسن نژاد انارکی

بهنام حسن نژاد انارکی

بهنام حسن نژاد انارکی

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :590
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6152
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه فردوسي - مشهد
590

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5120
میانگین تراز آزمون عادی :6152
میانگین تراز نیمسال اول :5628
میانگین تراز نیمسال دوم :6458


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :