امیرحسین دانشور معین

امیرحسین دانشور معین

امیرحسین دانشور معین

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :471
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6799
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
471

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6396
میانگین تراز آزمون عادی :6799
میانگین تراز نیمسال اول :6744
میانگین تراز نیمسال دوم :6831


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :