امیرحسین رنجبر

امیرحسین رنجبر

امیرحسین رنجبر

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :892
تعداد آزمون :20
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6380
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه فردوسي - مشهد
892

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6120
میانگین تراز آزمون عادی :6380
میانگین تراز نیمسال اول :6162
میانگین تراز نیمسال دوم :6507


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :