مهدیه محمدی

مهدیه محمدی

مهدیه محمدی

نيشابور

رتبه انسانی در منطقه :53
تعداد آزمون :16
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :7458
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : نجمه چمبرى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي محبوبه محبي

رشته قبولی:حقوق,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
53

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7077
میانگین تراز آزمون عادی :7458
میانگین تراز نیمسال اول :7566
میانگین تراز نیمسال دوم :7383


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي4 از 10
  عربي8 از 10
  معارف 7 از 10
  زبان 7 از 10
  رياضي7 از 10
  اقتصاد8 از 10
  ادبيات تخصصي5 از 10
  عربي تخصصي7 از 10
  تاريخ وجغرافيا6 از 10
  علوم اجتماعي9 از 10
  فلسفه ومنطق7 از 10
  روانشناسي9 از 10