امیدرضا وحدانی نژاد

امیدرضا وحدانی نژاد

امیدرضا وحدانی نژاد

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :281
تعداد آزمون :32
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7027
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
281

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6919
میانگین تراز آزمون عادی :7027
میانگین تراز نیمسال اول :6859
میانگین تراز نیمسال دوم :7124


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :