امیرمحمد طیبی

امیرمحمد طیبی

امیرمحمد طیبی

بجستان

رتبه ریاضی در منطقه :290
تعداد آزمون :30
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6358
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابراهيم قوى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيدمدنى

رشته قبولی:مهندسي نفت,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
290

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6283
میانگین تراز آزمون عادی :6358
میانگین تراز نیمسال اول :6476
میانگین تراز نیمسال دوم :6287


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :