مریم ارضی

مریم ارضی

مریم ارضی

سراوان

رتبه انسانی در منطقه :909
تعداد آزمون :31
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5603
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : حوا ندرت زهى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي عترت

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي سيستان وبلوچستان,پرديس رسالت - زاهدان
909

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5128
میانگین تراز آزمون عادی :5603
میانگین تراز نیمسال اول :5698
میانگین تراز نیمسال دوم :5542


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :