فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

ابهر

رتبه تجربی در منطقه :323
تعداد آزمون :24
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6938
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : ليلا قديمى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
323

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7334
میانگین تراز آزمون عادی :6938
میانگین تراز نیمسال اول :7071
میانگین تراز نیمسال دوم :6805


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :