ثریا خدایی

ثریا خدایی

ثریا خدایی

بانه

رتبه تجربی در منطقه :757
تعداد آزمون :33
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6124
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : سميه ابن عباس
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي نيايش

رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي همدان
757

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5758
میانگین تراز آزمون عادی :6124
میانگین تراز نیمسال اول :5900
میانگین تراز نیمسال دوم :6254


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :