شایان حاتمی

شایان حاتمی

شایان حاتمی

بروجرد

رتبه هنر در منطقه :269
تعداد آزمون :28
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5707
رشته تحصیلی :هنر
نام پشتیبان : على حجتى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي فرهيختگان
269

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5707
میانگین تراز نیمسال اول :5595
میانگین تراز نیمسال دوم :5771


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :