کیمیا گودرزی

کیمیا گودرزی

کیمیا گودرزی

بروجرد

رتبه زبان در منطقه :220
تعداد آزمون :24
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5381
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : ياسمن سردارى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه الزهرا(س) - تهران
220

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5376
میانگین تراز آزمون عادی :5381
میانگین تراز نیمسال اول :5463
میانگین تراز نیمسال دوم :5320


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :