آیدا سعادتمند

آیدا سعادتمند

آیدا سعادتمند

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :496
تعداد آزمون :30
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6890
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مريم گرجى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
496

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6808
میانگین تراز آزمون عادی :6890
میانگین تراز نیمسال اول :6993
میانگین تراز نیمسال دوم :6833


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :