مریم معظمی گودرزی

مریم معظمی گودرزی

مریم معظمی گودرزی

بروجرد

رتبه انسانی در منطقه :771
تعداد آزمون :33
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5540
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : مهتاب گودرزى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه دولتي بوعلي

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي لرستان,پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد
771

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5129
میانگین تراز آزمون عادی :5540
میانگین تراز نیمسال اول :5406
میانگین تراز نیمسال دوم :5607


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :