پردیس سبزعلی

پردیس سبزعلی

پردیس سبزعلی

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :979
تعداد آزمون :24
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5588
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مرجان حسينى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:مهندسي نقشه برداري,دانشگاه تهران
979

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5588
میانگین تراز نیمسال اول :5371
میانگین تراز نیمسال دوم :5769


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :