علی ترکاشوند

علی ترکاشوند

علی ترکاشوند

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :415
تعداد آزمون :35
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7197
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : آرزو نوشايى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
415

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7488
میانگین تراز آزمون عادی :7197
میانگین تراز نیمسال اول :7130
میانگین تراز نیمسال دوم :7231


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :