نگین جعفری نوده

نگین جعفری نوده

نگین جعفری نوده

تبريز

رتبه ریاضی در منطقه :20
رتبه زبان در منطقه :221
تعداد آزمون :34
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :8272
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سپيده طهماسبى زاد
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
20

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

کارنامه دانش آموز در کانون


تاریخ آزمون :

کارنامه کنکور


کارنامه گروه :

ادبيات فارسي9 از 10
عربي10 از 10
معارف 8 از 10
زبان 7 از 10
رياضيات8 از 10
فيزيك9 از 10
شيمي8 از 10