علی کیانی

علی کیانی

علی کیانی

شهرضا

رتبه ریاضی در منطقه :467
تعداد آزمون :33
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6502
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سيدمحمدرضا ميرنيام
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد همت

رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي اصفهان
467

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6680
میانگین تراز آزمون عادی :6502
میانگین تراز نیمسال اول :6474
میانگین تراز نیمسال دوم :6519


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :