فاطمه ایزی

فاطمه ایزی

فاطمه ایزی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :210
تعداد آزمون :24
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5720
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:اقتصاد,دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
210

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 4849
میانگین تراز آزمون عادی :5720
میانگین تراز نیمسال اول :5499
میانگین تراز نیمسال دوم :5861


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :