امید مصطفی پور

امید مصطفی پور

امید مصطفی پور

بانه

رتبه تجربی در منطقه :699
تعداد آزمون :52
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6578
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : غفور صالحى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي زانست

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
699

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6641
میانگین تراز آزمون عادی :6578
میانگین تراز نیمسال اول :6665
میانگین تراز نیمسال دوم :6527


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :