رضا ساعدی

رضا ساعدی

رضا ساعدی

دهگلان

رتبه ریاضی در منطقه :413
تعداد آزمون :42
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :5847
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سينا رحيمى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه خوارزمى

رشته قبولی:مهندسي برق - بومي کردستان,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
413

منطقه 3

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5847
میانگین تراز نیمسال اول :5664
میانگین تراز نیمسال دوم :5920


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/08/19 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :