کنکور 98

کیان لطیفی

کیان لطیفی

کیان لطیفی

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :561
تعداد آزمون :35
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6165
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : على حجتى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
561

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5419
میانگین تراز آزمون عادی :6165
میانگین تراز نیمسال اول :6005
میانگین تراز نیمسال دوم :6271


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :