محمد ارکانی

محمد ارکانی

محمد ارکانی

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :976
تعداد آزمون :39
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7257
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمد گودرزى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي همدان
976

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :7257
میانگین تراز نیمسال اول :7250
میانگین تراز نیمسال دوم :7260


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :