امیرحسین نصرالهی

امیرحسین نصرالهی

امیرحسین نصرالهی

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :153
تعداد آزمون :48
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7420
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : آرزو نوشايى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
153

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7675
میانگین تراز آزمون عادی :7420
میانگین تراز نیمسال اول :7349
میانگین تراز نیمسال دوم :7465


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :