زهرا رضائی

زهرا رضائی

زهرا رضائی

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :498
رتبه زبان در منطقه :138
تعداد آزمون :45
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7110
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : شهرزاد گودرز
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
498

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7388
میانگین تراز آزمون عادی :7110
میانگین تراز نیمسال اول :7178
میانگین تراز نیمسال دوم :7076


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :