کیمیا قربانی

کیمیا قربانی

کیمیا قربانی

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :406
تعداد آزمون :51
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :6864
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مريم گرجى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
406

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6889
میانگین تراز آزمون عادی :6864
میانگین تراز نیمسال اول :6957
میانگین تراز نیمسال دوم :6785


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :