سیما نیک اعتقاد

سیما نیک اعتقاد

سیما نیک اعتقاد

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :357
رتبه زبان در منطقه :51
تعداد آزمون :48
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7354
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : شهرزاد گودرز
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
357

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7432
میانگین تراز آزمون عادی :7354
میانگین تراز نیمسال اول :7455
میانگین تراز نیمسال دوم :7303


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :