ثناالسادات پیغمبر دوست

ثناالسادات پیغمبر دوست

ثناالسادات پیغمبر دوست

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :18
تعداد آزمون :46
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7581
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : آيسان پاشازاده خسروشاهى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
18

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

کارنامه دانش آموز در کانون


تاریخ آزمون :

کارنامه کنکور


کارنامه گروه :

ادبيات فارسي8 از 10
عربي9 از 10
معارف 7 از 10
زبان 8 از 10
زمين شناسي1 از 10
رياضيات9 از 10
زيست شناسي9 از 10
فيزيك10 از 10
شيمي7 از 10