صبا مکانی بناب

صبا مکانی بناب

صبا مکانی بناب

تبريز

رتبه انسانی در منطقه :33
تعداد آزمون :57
سابقه در کانون :5سال
میانگین تراز کانون :8055
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : نازيلا شهنايى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران
33

منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 8226
میانگین تراز آزمون عادی :8055
میانگین تراز نیمسال اول :8162
میانگین تراز نیمسال دوم :7988


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي7 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 7 از 10
  زبان 9 از 10
  رياضي8 از 10
  اقتصاد6 از 10
  ادبيات تخصصي7 از 10
  عربي تخصصي9 از 10
  تاريخ وجغرافيا6 از 10
  علوم اجتماعي9 از 10
  فلسفه ومنطق8 از 10
  روانشناسي7 از 10