شیوا صحرائی

شیوا صحرائی

شیوا صحرائی

تبريز

رتبه زبان در منطقه :19
تعداد آزمون :43
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :5912
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : شبنم اسدزاده
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
19

منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5581
میانگین تراز آزمون عادی :5912
میانگین تراز نیمسال اول :5854
میانگین تراز نیمسال دوم :5963


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/02/28

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي8 از 10
  معارف 7 از 10
  زبان 10 از 10
  زمين شناسي4 از 10
  رياضيات4 از 10
  زيست شناسي6 از 10
  فيزيك3 از 10
  شيمي4 از 10