پارسا میرزایی جدیدی

پارسا میرزایی جدیدی

پارسا میرزایی جدیدی

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :33
تعداد آزمون :35
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6880
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : على رادى ماهر
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
33

منطقه 1

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6880
میانگین تراز نیمسال اول :6986
میانگین تراز نیمسال دوم :6798


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي10 از 10
  معارف 7 از 10
  زبان 10 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات9 از 10
  زيست شناسي8 از 10
  فيزيك7 از 10
  شيمي8 از 10