مهسا امانی

مهسا امانی

مهسا امانی

تبريز

رتبه ریاضی در منطقه :34
تعداد آزمون :46
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7855
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سپيده طهماسبى زاد
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
34

منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7792
میانگین تراز آزمون عادی :7855
میانگین تراز نیمسال اول :7785
میانگین تراز نیمسال دوم :7890


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 7 از 10
  زبان 8 از 10
  رياضيات8 از 10
  فيزيك8 از 10
  شيمي8 از 10