کنکور 98

مهدی پورحسین

مهدی پورحسین

مهدی پورحسین

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :12
تعداد آزمون :63
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :8116
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مهدى دليرجمشيدآبادى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه طباطبايى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
12

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 9 از 10
  زمين شناسي4 از 10
  رياضيات10 از 10
  زيست شناسي6 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي9 از 10