علیرضا جعفری آزاد

علیرضا جعفری آزاد

علیرضا جعفری آزاد

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :2
رتبه زبان در منطقه :1
تعداد آزمون :91
سابقه در کانون :6سال
میانگین تراز کانون :7933
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مهدى دليرجمشيدآبادى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
2

ايثارگر-25%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 8026
میانگین تراز آزمون عادی :7933
میانگین تراز نیمسال اول :8016
میانگین تراز نیمسال دوم :7880


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 7 از 10
  زبان 9 از 10
  زمين شناسي6 از 10
  رياضيات8 از 10
  زيست شناسي8 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي7 از 10