کیا صدوقی

کیا صدوقی

کیا صدوقی

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :19
رتبه زبان در منطقه :46
تعداد آزمون :78
سابقه در کانون :6سال
میانگین تراز کانون :7805
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : احسان وزيرى تيمورلوئى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
19

منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7689
میانگین تراز آزمون عادی :7805
میانگین تراز نیمسال اول :7871
میانگین تراز نیمسال دوم :7772


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي7 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 10 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات10 از 10
  زيست شناسي8 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي8 از 10