مهدی رحمتی

مهدی رحمتی

مهدی رحمتی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :2284
تعداد آزمون :16
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6797
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا جان فدا
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
2284

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6797
میانگین تراز نیمسال اول :6839
میانگین تراز نیمسال دوم :6778


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/08/22 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :