فاطمه دانشیار

فاطمه دانشیار

فاطمه دانشیار

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :2741
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :4997
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام احمدى
نام مدرسه :دانش

رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
2741

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :4997
میانگین تراز نیمسال اول :4847
میانگین تراز نیمسال دوم :5084


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :