سید احمد موسوی

سید احمد موسوی

سید احمد موسوی

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :1195
تعداد آزمون :24
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5958
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه :دبيرستان فرهنگيان

رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
1195

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5756
میانگین تراز آزمون عادی :5958
میانگین تراز نیمسال اول :5899
میانگین تراز نیمسال دوم :5996


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :