نفیسه چشمی

نفیسه چشمی

نفیسه چشمی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :3040
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5000
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : مريم رودسرابى
نام مدرسه :فرزانگان

رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه بيرجند
3040

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 4763
میانگین تراز آزمون عادی :5000
میانگین تراز نیمسال اول :5071
میانگین تراز نیمسال دوم :4940


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :