زهرا بکائیان

زهرا بکائیان

زهرا بکائیان

نيشابور

رتبه انسانی در منطقه :35
تعداد آزمون :49
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7844
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : نجمه چمبرى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي محبوبه محبي

رشته قبولی:اقتصاد,دانشگاه تهران
35

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7438
میانگین تراز آزمون عادی :7844
میانگین تراز نیمسال اول :7713
میانگین تراز نیمسال دوم :7920


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي4 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 6 از 10
  زبان 5 از 10
  رياضي8 از 10
  اقتصاد7 از 10
  ادبيات تخصصي9 از 10
  عربي تخصصي7 از 10
  تاريخ وجغرافيا6 از 10
  علوم اجتماعي9 از 10
  فلسفه ومنطق7 از 10
  روانشناسي9 از 10