محمدمهدی سالارعابدی

محمدمهدی سالارعابدی

محمدمهدی سالارعابدی

نيشابور

رتبه تجربی در منطقه :71
رتبه زبان در منطقه :270
تعداد آزمون :42
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7519
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : حسن فتحى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
71

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7653
میانگین تراز آزمون عادی :7519
میانگین تراز نیمسال اول :7536
میانگین تراز نیمسال دوم :7509


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي7 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 9 از 10
  زمين شناسي2 از 10
  رياضيات8 از 10
  زيست شناسي9 از 10
  فيزيك6 از 10
  شيمي7 از 10