عبدالله رییسی

عبدالله رییسی

عبدالله رییسی

سراوان

رتبه انسانی در منطقه :2
رتبه زبان در منطقه :246
تعداد آزمون :80
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :7918
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : نظر محمد اربابى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهرى
2

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7177
میانگین تراز آزمون عادی :7918
میانگین تراز نیمسال اول :7959
میانگین تراز نیمسال دوم :7894


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي5 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 6 از 10
  زبان 4 از 10
  رياضي10 از 10
  اقتصاد7 از 10
  ادبيات تخصصي7 از 10
  عربي تخصصي9 از 10
  تاريخ وجغرافيا7 از 10
  علوم اجتماعي10 از 10
  فلسفه ومنطق9 از 10
  روانشناسي9 از 10