نادر اسکانی

نادر اسکانی

نادر اسکانی

سراوان

رتبه هنر در منطقه :28
تعداد آزمون :75
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :5143
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمود نصرت ناهوكى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهرى

رشته قبولی:پرستاري - بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان,دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
28

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 4955
میانگین تراز آزمون عادی :5143
میانگین تراز نیمسال اول :5120
میانگین تراز نیمسال دوم :5156


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي7 از 10
  عربي6 از 10
  معارف 6 از 10
  زبان 3 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات3 از 10
  زيست شناسي3 از 10
  فيزيك2 از 10
  شيمي2 از 10